Đề số 1

Báo hiệu thông báo chiều rộng vùng nước được phép neo đậu là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Tàu thuyền hành trình ngoài biển vào phải để phao này

 1. Phía nào cũng được.
 2. Chính ngay mũi tàu.
 3. Phía bên mạn trái.
 4. Phía bên mạn phải.
c

Tàu thuyền hành trình ngoài biển vào phải để phao này

 1. Báo hiệu vùng khoan thăm dò địa chất, khai thác dầu mỏ, khí đốt.
 2. Báo hiệu vùng đánh bắt, nuôi trồng hải sản, vùng công trình đang thi công.
 3. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.
 4. Tất cả các ý trên.
d

Báo hiệu này báo rằng

 1. Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.
 2. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái.
 3. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.
 4. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.
b

Báo hiệu này báo rằng

 1. Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.
 2. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái.
 3. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.
 4. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.
c

Báo hiệu chỉ vật chướng ngại đơn lẻ trên đường thủy rộng là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện thô sơ qua là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện cơ giới đi qua là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện cơ giới đi qua là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn vùng nước phía bên trái của luồng là

 1. Phao 1.
 2. Phao 2.
 3. Phao 3.
 4. Phao 4.
a

Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn vùng nước riêng phía bên bờ phải của luồng tàu chạy là

 1. Phao 1.
 2. Phao 2.
 3. Phao 3.
 4. Phao 4.
b

Báo hiệu chỉ cửa luồng ra vào cảng, bến đặt ở phía bên phải

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu chỉ cửa luồng ra vào cảng, bến đặt ở phía bên trái

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
c

Báo hiệu chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
c

Báo hiệu chỉ vị trí tim luồng

 1. Phao 1.
 2. Phao 2.
 3. Phao 3.
 4. Phao 4.
b

Báo hiệu chỉ luồng chạy tàu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
c

Báo hiệu vị trí nguy hiểm bên trái luồng chạy tàu

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu vị trí nguy hiểm bên phải luồng chạy tàu

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu vị trí nguy hiểm bên phải luồng chạy tàu

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu chỉ luồng tàu đi gần bờ phải và dọc theo bờ bên phải

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu chuyển hướng luồng từ bờ trái sang bờ phải

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu định hướng phía bên phải của luồng là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d

Báo hiệu định hướng phía bên trái của luồng là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo cấm đỗ là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo cấm tàu thuyền chạy buồm là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
c

Báo hiệu thông báo cấm đi lại với tốc độ cao là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo cấm buộc tàu thuyền là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo cấm vượt nhau là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo cấm rẽ trái là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo được phép neo đậu là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo phía trước có đường dây điện qua sông là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo có bến phà, bến khách ngang sông là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo mốc cây số đường thủy nội địa là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
a

Báo hiệu thông báo có công trình ngầm vượt sông là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo nơi giao nhau của nhiều sông kênh là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
b

Báo hiệu thông báo khu vực tiếp giáp là

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 4.
d
0%
Thi sát hạch

Số báo danh: 11 THUYỀN TRƯỞNG HẠNG NHẤT

Họ và tên: GUEST

Số CMT: GUEST

Thông tin bản quyền

Bộ đề 600 câu hỏi đường bộ